• W sprzedaży
 • Wyczerpane
 • Opracowania
 • Rybnickie browarnictwo do wybuchu II wojny światowej

  19/05/2021

  dr Ewa Kulik

  Rybnickie browarnictwo do wybuchu II wojny światowej

   

  Próbując opisać sytuację browarnictwa w Rybniku do II wojny światowej, od razu napotyka się na problem braku źródeł, które pozwoliłyby przeanalizować sam proces produkcji piwa, jego rodzaje i walory, a także losy zakładów produkcyjnych. Źródła , o ile zachowały się, są niedostępne, jak na przykład archiwum Lobkowitzów, są także rozproszone. Część dokumentów, szczególnie z okresu po 1945 roku, znajduje się w rękach prywatnych zbieraczy. Podobnie przedstawia się sytuacja z literaturą. Rybnickie browarnictwo dotychczas nie doczekało się szerszego omówienia, a istniejące mają charakter przyczynkarski. Pomimo wiekowej tradycji piwowarskiej, w Muzeum w Rybniku zachowało się bardzo niewiele zabytków związanych z tą gałęzią przemysłu spożywczego. Rozproszenie dostępnych informacji oraz długotrwała i żmudna kwerenda archiwalna i biblioteczna temat browarnictwa w Rybniku czynią trudnym, wymagającym cierpliwości w poszukiwaniach...

   

  Więcej w artykule:    pdf 1,78 MB

  Dwa białe konie ciągną wóz z olbrzymią beczką