• W sprzedaży
 • Wyczerpane
 • Opracowania
 • Plac Kościelny w Rybniku.

  19/04/2020

  Fragment planu Rybnika z 1861 r. z zaznaczeniem Placu Kościelnego

   

       Najstarsze zapiski źródłowe odnoszące się do Rybnika pochodzą z XIII wieku. Ich znaczenie jest ogromne, lecz również stanowią poważne wyzwanie badawcze. Podobnie jest z okresem późnego średniowiecza i czasami wczesno-nowożytnymi. Od kilku dziesięcioleci stoimy przed dylematem precyzyjnej lokalizacji obiektów istotnych dla poznania funkcjonowania społeczności rybnickiej w okresie preindustrialnym. Rybnik jako małe miasteczko od końca XVIII wieku przechodził gwałtowny proces przemian, w tym w przestrzeni nowego ukształtowania zabudowy miejskiej. Kończył się okres wypracowany w XIII/XIV wieku z bezwzględną dominacją zamku i jego majątku, znanego od przełomu nowożytności jako obszar „państwa rybnickiego”. Jedną z istotnych przestrzeni miasta była przestrzeń znana później jako Plac Kościelny...

  Więcej w artykule Plac Kościelny – zarys funkcjonowania miejsca    PDF 1,12 MB