Kontakt

Muzeum im. o. e. Drobnego w Rybniku

Rynek 18, 44-200 Rybnik

e-mail: muzeum@muzeum.rybnik.pl
tel: +48 (32) 43 2 7 4 60
faks: +48 (32) 43 2 7 4 63

Sprawdź lokalizację

 

 

 

Dyrektor Muzeum

+48 32 432 74 60
dr Bogdan Kloch

Dział Historii i Kultury Regionu

+48 32 432 74 66
dr Ewa Kulik
mgr Aleksandra Borowska
mgr Aleksandra Grabiec
mgr Anna Grabowska-Rogus
 

Dział Historii Rzemiosła

+48 32 432 74 61
dr Elżbieta Bimler-Mackiewicz
mgr Celestyna Chlubek-Adamczyk
mgr Katarzyna Kalkowska
mgr Krystyna Kawa
 

Dział Dokumentacji, Edukacji i Promocji

+48 32 432 74 65
mgr Sławomir Studnik
mgr Justyna Czorny

Pracownia fotograficzna

+48 32 432 74 72
mgr Celestyna Chlubek-Adamczyk

Biblioteka

+48 32 432 74 65
mgr Justyna Czorny

Administracja

+48 (32) 432 74 60
mgr Michał Zydek
mgr Jolanta Wójcik