• Historia
 • Ciekawostki
 • Działy
 • Dział dokumentacji, edukacji i promocji

  Do 1980 roku, część prac wchodzących obecnie w zakres pracy Działu wykonywała osoba zatrudniona na samodzielnym stanowisku administracyjnym. Po utworzeniu Działu Naukowo-Oświatowego do jego najważniejszych zadań należy współorganizowanie wystaw, koncertów i innych wydarzeń muzealnych, prowadzenie archiwum działań merytorycznych Muzeum, działalność edukacyjna, promocyjna i wydawnicza. Od 2000 roku Dział Naukowo-Oświatowy nosi nazwę: Dział Dokumentacji, Edukacji i Promocji.

  Archiwum gromadzone i opracowywane w naszym dziale zawiera dokumentację wystaw, koncertów i konferencji, których organizatorem było Muzeum. Składają się na nią scenariusze, projekty plastyczne, wydawnictwa towarzyszące oraz dokumentacja fotograficzna i audiowizualna (ponad 8000 fotografii 80 godzin nagrań video). Archiwum powstaje w wyniku współpracy z kuratorami i komisarzami wystaw stałych i zmiennych oraz pracowniami - plastyczną i fotograficzną. Cennym uzupełnieniem dokumentacji są artykuły i notatki prasowe, których autorami są także pracownicy Muzeum, a traktują o placówce bądź jej działaniach.

  Kolejnym elementem naszej pracy, będącym niezbędnym uzupełnieniem wszystkich działań jest przygotowywanie wydawnictw - zaproszeń, afiszy, plakatów, katalogów i informatorów. Jest to ściśle związane z innym aspektem naszej pracy - promocją Muzeum. Odpowiadamy bowiem za właściwe informowanie szerokiego grona naszych bywalców i tych, którzy do nich się jeszcze nie zaliczają, o wszystkich poczynaniach Muzeum. Staramy się, obok starych i sprawdzonych metod docierania do wszystkich zainteresowanych z informacjami (rozsyłanie zaproszeń, informacji do prasy, radia i telewizji, rozwieszanie afiszy czy wysyłanie informatorów i ulotek do szkół) wykorzystywać również możliwości stwarzane przez techniki informatyczne. Od 1996 roku redagujemy stronę internetową Muzeum, dzięki której nasze Muzeum corocznie "odwiedza" wirtualnie kilka tysięcy internautów z całego świata.

   

   

  Do kolejnych zadań Działu należy organizowanie ruchu zwiedzających.  Bardzo istotną formą aktywności pracowników Działu są prace o charakterze oświatowym i edukacyjnym. Prowadzimy lekcje muzealne, których zakres tematyczny lub forma przekracza zainteresowania pracowników innych działów, specjalizujących się w określonych ściśle gałęziach wiedzy. Przełamując schematy działalności edukacyjnej Muzeów, wprowadziliśmy do naszej placówki dzieci od 5 roku życia, obejmując je programem "Przedszkolak". Dzięki cyklicznym spotkaniom dzieci przechodząc przez poszczególne sale muzealne poznają historię miasta, kulturę jego mieszkańców, rzemiosło i etnografię. Wiążą się z własnym środowiskiem i jego historią słuchając bajek, w których eksponaty muzealne stanowią dekoracje. Program ten w roku 1999 otrzymał nagrodę specjalną Ministra Kultury i Sztuki w konkursie na Najciekawsze Wydarzenia Muzealne Roku. Specjalne programy edukacyjne, z zastosowaniem odpowiednich metod pracy, przygotowujemy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo. Przedmiotem programu jest wpajanie treści regionalnych, utrwalanie poczucia więzi z własną ziemią i lokalną społecznością, zachowanie twórczej aktywności. Wśród osób niepełnosprawnych korzystających z programu edukacji muzealnej znajdują się dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.