• Wystawy stałe
 • Wystawy czasowe
 • Archiwum wystaw
 • Wystawy do wypożyczenia
 • wystawa jednego eksponatu - złoto głupców.

  O złocie z przymrużeniem oka ;)

      Nie ma chyba drugiego metalu, który niósłby tyle namiętności, skojarzeń i pragnień, co złoto. W tle pojawia się król Midas, gorączka złota, złote obrączki i wiele innych odniesień do szlachetnego metalu. Dreszczyk emocje wzbudza samodzielne znalezienie złota. Nawet takiego, które doczekało się mniej sympatycznego określenia „złota głupców”. Taki to skarb można znaleźć w zbiorach Muzeum w Rybniku, a jest nim oczywiście… piryt, czyli nadsiarczek żelaza (FeS2). Nazwa pochodzi od gr. pyr 'ogień' oraz pyrites 'iskrzący', gdyż minerał ten iskrzy się pod wpływem uderzeń krzesiwa (krzemienia, twardego metalu). Powstaje on w końcowych fazach krystalizacji magmy, występuje niemal we wszystkich typach skał, tworzy kryształy izometryczne, przyjmujące najczęściej postać wielościanów, występuje też w skupieniach zbitych, ziarnistych, skorupowych, kulistych i groniastych, często zawiera domieszki innych pierwiastków. Z ciekawostek warto wspomnieć, że piryt przy spalaniu zabarwia płomień na niebiesko, zaś uderzony młotkiem wydziela zapach siarki i krzesze iskry.

  Fotografia - piryt, minerał

   

  foto - minerał - piryt