https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Jan Karwot i jego wizje (11.02-30.08.20)
 • Wystawy stałe
 • Wystawy czasowe
 • Archiwum wystaw
 • Wystawy do wypożyczenia
 • Jan Karwot i jego wizje (11.02-30.08.20)

  Jan Karwot i jego wizje

   

  obraz dwie dłonie trzymają fantastyczne budynki 

   

     W roku 2020, Muzeum w Rybniku świętuje własny jubileusz pięćdziesięciolecia działalności – czasu rzetelnej służby na niwie gromadzenia i upowszechniania pamiątek przeszłości regionu, jego dziedzictwa kulturowego oraz rozkwitu kulturalnego, tak istotnego dla mieszkańców.
     W ramach roku jubileuszowego mamy przyjemność zaprosić na kolejną, trzecią wystawę dedykowaną nieżyjącym artystom plastykom stowarzyszonym w Związku Polskich Artystów Plastyków, z cyklu Rybnickie Biennale: In memoriam.
     Biennale zapoczątkowano w roku 2016 prezentując dorobek twórczy Heleny Piergies–Chlubek, która studiowała na Wydziale Grafiki Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom 1956).
  Dwa lata później pokazaliśmy twórczość Józefa Sowady, absolwenta Wydziału Ceramiki i Szkła Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu.


     Bohaterem obecnej wystawy jest Jan Karwot (1936-1998), absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach. Do Związku Polskich Artystów Plastyków przyjęty został w roku 1970 na podstawie przedstawionych prac. Przez 30 lat pracował jako skrzypek w orkiestrze Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Śląsk. Jeżdżąc z zespołem po całym świecie rysował i malował. W ten sposób powstał pokaźny zbiór prac Rysowane w podróży.
     Bardzo wcześnie sztuka Jana Karwota pokazywana była w renomowanych galeriach Polski, Europy i dalej, w Stanach Zjednoczonych. Około 40 wystaw indywidualnych prezentowano w muzeach Austrii, Niemiec (Dorsten, Hamburg), Czechosłowacji (Ostrawa). Prace artysty pojawiały się też na niezliczonych wystawach zbiorowych w Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechosłowacji, Dani, Hiszpanii, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji czy USA.
  W Rybniku, miejscu zamieszkania, Jan Karwot przedstawiał swą twórczość na wystawach - między innymi w Muzeum w Rybniku, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Teatrze Ziemi Rybnickiej. W październiku 1998 roku, w Muzeum w Wodzisławiu Śląskim przygotowywano wernisaż podwójnej wystawy prezentującej prace artystów: Zbigniewa Mury (Zarys ceramiki) i Jana Karwota (Rysowane w podróży). Niestety, już w trakcie końcowych prac związanych z montażem wystawy zabrakło Jana Karwota. Odszedł nagle...
     Zostawił po sobie mnóstwo prac wykonanych różnymi technikami. Świadomie zestawił część z nich w cykle, zgodnie z tematyką przygotowywanych i eksponowanych wystaw. Ich nazwy: Dusze zwierząt umarłych, Drzewa, Erotyk, Apokalipsa… znakomicie oddają niezwykły teatr wyobraźni artysty – mroczny, pełen niepokoju, niepewności i zatracenia się w skomplikowanej teraźniejszości. Niepewność jutra powodowana strachem o to co będzie, wynikała z przeżyć artysty z końca II wojny światowej. W pamięci wrażliwego , kilkuletniego dziecka utkwiły straszliwe obrazy marszu śmierci – więźniów ewakuowanych z KL Auschwitz, jaki w styczniu 1945 roku przeszedł przez jego rodzinną wieś, Marklowice. Widać to w kompozycji przedstawień na obrazach. Przerażenie, sadyzm, erotyzm, przenika się i plącze w wizjach przemieszanych z sobą kominów fabrycznych, wież kościelnych, rur, czaszek, kłębiących się postaci ludzkich i zwierzęcych; stabilnym miejscem na wielu obrazach, jest ceramiczna podłoga o wzorze szachownicy.
     Jan Karwot nie tworzył tylko dla siebie. Jego prace można było kupić w śląskich galeriach sztuki i salonach Desy. Część obrazów Karwota, zwłaszcza te o tematyce morskiej, apokaliptycznej, a w kolejnych latach erotycznej, dopełnione nostalgicznymi kompozycjami kwiatowymi, znalazła swe miejsce w wielu domach.
  Artysta był częstym gościem w rybnickim muzeum. Pod pozornie nieśmiałym, nieco nerwowym sposobem bycia, czuć było ogromną pasję, i mimo wszystkich malowanych okropieństw, szczerą sympatię dla ludzi.

  Celestyna Chlubek-Adamczyk

  https://www.traditionrolex.com/15