• Godziny otwarcia
 • Cennik wstępu
 • Lekcje, warsztaty
 • Regulamin zwiedzania
 • Regulamin zwiedzania

   

   

  TYMCZASOWY REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM IM. O. EMILA DROBNEGO W RYBNIKU 

  OD od 28 czerwca do 30 września 2021 r.

   

  Założenia ogólne:

  1. Tymczasowy regulamin zwiedzania z dnia 04 maja 2021 r. ulega modyfikacji z możliwością przywrócenie poprzednich postanowień.

  2. Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku od dnia 29 czerwca 2021 r. udostępnia dla zwiedzających swoje przestrzenie ekspozycyjne na zmodyfikowanych zasadach w związku z poprawą sytuacji epidemicznej.

  3. Wejście do budynku muzealnego będzie możliwe tylko od strony rynku miejskiego.

  4. Możliwość zwiedzania jednorazowo wszystkich ekspozycji przez nie więcej jak 34 osoby (1 osoba na 10 m2), w grupach nie większych jak 7 osób (na ekspozycji „Wyrobisko Górnicze” tylko do 4 osób), rezerwacja zwiedzania osobista, telefoniczna (tel. 32/43-27-469) lub drogą elektroniczną (muzeum@muzeum.rybnik.pl) w godzinach 8.00-14.00 (od poniedziałku do piątku). Istnieje możliwość ograniczenia liczby zwiedzających.

  5. Czynne pozostają wszystkie wystawy.

  6. Godziny otwarcia Muzeum dla zwiedzających (obowiązują do odwołania):

  poniedziałek: nieczynne

  wtorek, czwartek, piątek: godzina 10.00-12.00, (12.00-13.00 – przerwa techniczna), godzina 13.00-15.00,

  środa: godzina 10.00-12.00, (12.00-13.00 – przerwa techniczna) godzina 14.00-18.00,

  sobota: godzina 14.00-18.00,

  niedziela: godzina 14.00-18.00.


  Ostatnie wejście na 30 minut przed zamknięciem ekspozycji

  Założenia szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa zwiedzania:

   

  1. Przy wejściu do Muzeum można zaznajomić się z regulaminem zwiedzania oraz informacjami na temat SARS-CoV-2.

  2. Nasi goście są zobligowani do noszenia maseczek ochronnych zasłaniających nos i usta, za wyjątkiem osób z schorzeniami dróg oddechowych oraz osób, które nie mogą zakładać lub zdejmować - z powodu stanu zdrowia: całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim.

  3. Przy wejściu następuje obowiązkowa dezynfekcja rąk.

  4. Do odwołania nie można korzystać z szatni, dlatego zalecamy odwiedzanie Muzeum bez obciążającego bagażu. Goście mogą korzystać z muzealnych toalet, zachowując szczegółowe zasady higieny osobistej.

  5. Na terenie wszystkich ekspozycji i ciągów komunikacyjnych (wewnątrz budynku) nie będzie mogło jednocześnie przebywać więcej jak 34 osoby, z zachowaniem reżimu dystansu społecznego. Dla zwiększenia bezpieczeństwa istnieje możliwość ograniczania liczby zwiedzających w tym samym czasie do minimum 10 osób.

  6. Zwiedzanie odbywa się pod nadzorem pracownika Muzeum zachowując bezpieczny dystans pomiędzy zwiedzającymi oraz personelem muzealnym.

  7. Trasa zwiedzania jest monitorowana przez pracowników muzeum. Bardzo prosimy stosować się do zaleceń pracowników muzeum w kwestii poruszania się po ekspozycjach oraz zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny.

  8. Muzeum udostępnia muzealne multimedia (trzy punkty), z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny.

  9. Sprawy dotyczące badań, kwerend, porad muzealnych załatwiane drogą e-mailową lub telefoniczną lub też, gdy nie ma innej możliwości, osobiście.

  10. Zakup pamiątek i wydawnictw muzealnych możliwy przy wejściu do Muzeum.

  11. W siedzibie Muzeum, można organizować tylko wernisaże wystaw z zachowaniem dystansu społecznego, obowiązkowym noszeniem maseczek ochronnych zasłaniających nos i usta oraz określonej liczby uczestników do maksimum 25 osób.

  12. Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania.


  Rybnik, 28 czerwca 2021 r.

   

  .

   

  dr Bogdan Kloch

  dyrektor

  Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku