• Godziny otwarcia
 • Cennik wstępu
 • Lekcje, warsztaty
 • Regulamin zwiedzania
 • Regulamin zwiedzania

  od 7 listopada 2020 r. Muzeum nieczynne dla zwiedzjących 

  _________________________________

   

  TYMCZASOWY REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM IM. O. EMILA DROBNEGO W RYBNIKU 

  OD 14 września 2020 R. DO ODWOŁANIA.


  Założenia ogólne:

   

  1. Tymczasowy regulamin zwiedzania z dnia 20 maja 2020 r. ulega modyfikacji z możliwością przywrócenie poprzednich postanowień.
  2. Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku od dnia 14 września br. udostępnia dla zwiedzających część swoich przestrzeni ekspozycyjnych na zmodyfikowanych zasadach w związku z poprawą sytuacji epidemicznej.
  3. Wejście do budynku muzealnego będzie możliwe tylko od strony ul. M. Curie-Skłodowskiej oraz od ul. Raciborskiej (zaplecze starego ratusza) oraz przez pasaż od strony ul. Kościelnej. Wejście od strony rynku tylko dla petentów USC. Dodatkowe oznakowanie informujące o tymczasowym wejściu umieszczono na zewnątrz budynku.
  4. Możliwość zwiedzania jednorazowo wszystkich ekspozycji przezmaksymalnie 5 osób, rezerwacja zwiedzania osobista w godzinach otwarcia ekspozycji lub telefoniczna (tel. 32/43-27-469).
  5. Czynne pozostają wszystkie wystawy za wyjątkiem ekspozycji „Wyrobisko górnicze”. 
  6. Godziny otwarcia Muzeum dla zwiedzających (obowiązują do odwołania):
   od poniedziałku do piątku, godzina 10-12, (12-13 – przerwa techniczna), godzina 13-15.
   sobota: godzina 10-12,
   niedziela: nieczynne (z możliwością przywrócenia udostępnienia ekspozycji od miesiąca października 2020 r., w godzinach 14-16)

   Ostatnie wejście na 30 minut przed zamknięciem ekspozycji.

   

  Założenia szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa zwiedzania:

   

  1. Przy wejściu do Muzeum można zaznajomić się z regulaminem zwiedzania oraz informacjami na temat SARS-CoV-2. 
  1. Nasi goście są zobligowani do noszenia maseczek ochronnych, za wyjątkiem osób z schorzeniami dróg oddechowych oraz osób, które nie mogą zakładać lub zdejmować - z powodu stanu zdrowia: całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim. 
  1. Przy wejściu następuje dezynfekcja rąk płynem oraz konieczność założenia rękawiczek ochronnych, które zapewnia Muzeum. Zwolnieni z ich zakładania są osoby mające w wyniku schorzeń trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek. W wiatrołapie wejścia do muzeum następuje również dezynfekcja obuwia (mata dezynfekcyjna). 
  1. Do odwołania nie można korzystać z szatni, dlatego zalecamy odwiedzanie Muzeum bez obciążającego bagażu. Goście mogą korzystać z muzealnych toalet zachowując szczegółowe zasady higieny osobistej. 
  1. Na terenie wszystkich ekspozycji i ciągów komunikacyjnych (wewnątrz budynku i na zewnątrz) nie będzie mogło jednocześnie przebywać więcej jak 5 osób, z zachowaniem reżimu dystansu społecznego. Dla zwiększenia bezpieczeństwa istnieje możliwość ograniczania liczby zwiedzających w tym samym czasie. 
  1. Zwiedzanie odbywa się pod nadzorem pracownika Muzeum zachowując bezpieczny dystans pomiędzy zwiedzającymi oraz personelem muzealnym. 
  1. Trasa zwiedzania jest monitorowana przez pracowników muzeum. Bardzo prosimy stosować się do zaleceń pracowników muzeum w kwestii poruszania się po ekspozycjach oraz zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny.
  1.  Muzeum udostępnia muzealne multimedia (trzy punkty), z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny.
  1. Sprawy dotyczące badań, kwerend, porad muzealnych załatwiane drogą e-mailową lub telefoniczną i tylko w sytuacjach wyjątkowych osobiście. 

  2. Zakup pamiątek i wydawnictw muzealnych możliwy w punkcie przy wejściu do Muzeum. 

  3. W siedzibie Muzeum zawiesza się do odwołania: koncerty,  warsztaty, spotkania promocyjne.

  4. Zawiesza się organizowanie wykładów, prelekcji i lekcji muzealnych.
  5. Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania.

   

   

   

  Rybnik, 23 października 2020 r.

   

  .

   

  dr Bogdan Kloch

  dyrektor

  Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku