https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Portret Starego Ratusza - konkurs plastyczny

Portret Starego Ratusza - konkurs plastyczny

12/10/2022

 

Muzeum im. o. E. Drobnego w Rybniku zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym (klasy 1–8 szkoły podstawowej), do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

„Portret Starego Ratusza”

prace konkursowe można składać w siedzibie Muzeum, Rynek 18,
w terminie od 17 października do 30 listopada 2022 roku.

 

Regulamin konkursu:
Organizatorem konkursu jest Muzeum im. o .E. Drobnego w Rybniku.

Konkurs skierowany jest do młodzieży przedszkolnej i szkolnej, uczestników szkolnych kółek zainteresowań oraz zajęć pozalekcyjnych odbywających się poza placówkami szkolnymi i przedszkolnymi.
Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu oraz szerzenie i kultywowanie wśród dzieci i młodzieży lokalnej kultury i historii.
Tematem konkursu jest wizerunek Starego Ratusza w Rybniku
Konkurs będzie trwał od 17 października do 30 listopada 2022 r.

1) Format prac: wymiar maksymalny A4, praca płaska, nie przestrzenna.
2) Techniki plastyczne dowolne (malowanie, wyklejanie, wydrapywanie, techniki mieszane itp.)
3) Jury oceni: pomysł, oryginalność, wykonanie, estetykę, treść oraz samodzielność.
4) Prace uczestnicy wykonują indywidualnie – nie przyjmujemy prac zbiorowych. Każdy uczestnik indywidualny może złożyć maksymalnie 1 pracę.
5) Do konkursu zapraszamy dzieci w trzech grupach wiekowych:
   Grupa A: przedszkolaki
   Grupa B: klasy 1 – 3 szkoły podstawowej
   Grupa C: klasy 4 – 6 szkoły podstawowej
   Grupa D: klasy 7-8 szkoły podstawowej

6) Prace przyjmujemy w siedzibie Muzeum, Rynek 18, tel. 32 4327466 do 30 listopada 2022 r., prace prosimy składać od pon. do pt. w godz. 9 – 15.
7) Do pracy opatrzonej godłem, należy dołączyć zamkniętą kopertę z tym samym godłem zawierającą:
imię i nazwisko autora, wiek lub klasę, nazwę szkoły, przedszkola lub placówki, w której praca została wykonana lub adres domowy, nazwisko opiekuna i telefon kontaktowy. Osoby odpowiedzialne za odbiór prac: pracownicy Działu Historii, Kultury Regionu i Rzemiosła
8) Oceny prac dokona 4 osobowe jury składające się z pracowników Muzeum.
9) Wręczenie nagród oraz prezentacja najlepszych prac odbędzie się w siedzibie Muzeum w Rybniku 9 grudnia 2022 r. o godz. 17.00.
10) Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę przetwarzanie danych osobowych oraz na nieodpłatne publikowanie nadesłanych przez siebie prac w formie cyfrowej i drukowanej przez organizatorów konkursu.
11) Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac, stają się one własnością Muzeum.
12) Nagrody przyznawane będą w trzech kategoriach wiekowych:
   - dzieci w wieku przedszkolnym
   - dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasy 1 – 3)
   - dzieci w wieku szkolnym (klasy 4 – 6)
   - dzieci w wieku szkolnym (klasy 7-8)

13) Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień za oryginalne projekty.

14) Każdy uczestnik otrzyma okolicznościowy dyplom.

 

 

Wizerunek Starego Ratusza w Rybniku

https://www.traditionrolex.com/15