https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Ostatnie pożegnanie

Ostatnie pożegnanie

23/09/2021
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej muzealnej, emerytowanej już koleżanki Pani Renaty Paryzek. Jako wieloletni pracownik naszego muzeum pełniła funkcję kierownika Działu Historii i Kultury Regionu, wcześniej będąc
dyrektorką Szkoły Podstawowej w Rybniku - Wielopolu gdzie skutecznie i z wielką determinacją doprowadziła do jej remontu i rozbudowy.
W pracy muzealnej Pani Renata wiele miejsca poświęciła przywróceniu należnej pamięci Władysławowi Weberowi, przedwojennemu burmistrzowi Rybnika. Swoje ostatnie wielkie przedsięwzięcie muzealne ( jesień 2001 r.) poświęciła historii rybnickiej edukacji, wielkiej miłości swojego życia.
Prywatnie była życzliwym, sympatycznym człowiekiem, do końca krzewiła miłość do małej ojczyzny i historii , przyprowadzając w nasze progi najmłodszych rybniczan.
Rodzinie i bliskim składamy serdeczne wyrazy głębokiego współczucia.
https://www.traditionrolex.com/15