https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Strefa Juliusza - zaproszenie

Strefa Juliusza - zaproszenie

30/06/2021

 

    W strefie Juliusza, w Pawilonie Rafał, nasze Muzeum organizuje cykl prelekcji i wystaw. Wystawy, prezentowane w pomieszczeniach dawnego Szpitala:

 • „Wojny Rybniczan” to wystawa poświęcona aspektom  życia ludzi, których losy splotły się z realiami II wojny  światowej
 • „W cieniu wielkiej płyty” to fotograficzna wędrówka po Rybniku w czasach powojennej Polski i wielkiego rozwoju urbanistycznego
 • „Rybnickie szpitale w ikonografii” to przegląd wybranych fotografii dokumentujących funkcjonowanie pięciu kompleksów szpitalnych z terenu Rybnika.   

 

    Dyrektor Muzeum,  dr Bogdan Kloch przypomni przeszłość i etapy powstawania Szpitala Juliusz, opowie o dziejach miejsc otaczających szpital oraz przybliży dzieje rybnickiego szpitalnictwa, którego bujny rozkwit przypadał na okres pomiędzy połową XIX wieku, a drugą połową wieku XX.

 

 •  4 lipca, wystawy - godz. 14.00-19:00 
  godz. 18.00 - „Szpital Juliusza” Opowieść o przeszłości i etapach powstawania Szpitala Juliusza oraz prehistoria jego istnienia.

 • 18 lipca. wystawy - godz. 14.00-19:00 
  godz. 18.00 - „Wokół szpitala Juliusza” Opowieść o dziejach miejsc otaczających szpital. 

 • 25 lipca, wystawy - godz. 14.00-19:00 
  godz. 18.00  „O rybnickich szpitalach” Opowieść o dziejach szpitalnictwa rybnickiego, którego bujny rozkwit przypadał pomiędzy połową XIX wieku, a drugą połową XX w.

 

Zaproszenie:

https://www.traditionrolex.com/15