https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Słabe oderwij, mocne obuduj - promocja wydawnictwa

Słabe oderwij, mocne obuduj - promocja wydawnictwa

11/06/2021

Zapraszamy na spotkanie promocyjne książki Ludwika Cyrana pt. Słabe oderwij, mocne obuduj. Wspomnienia.

17 czerwca o godz. 16.00 w Domu Kultury w Rybniku-NIedzobczycach, ul. Barbary 23

 

plakat na spotkan ie promocyjne

https://www.traditionrolex.com/15