https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Wystawa jednego eksponatu

Wystawa jednego eksponatu

16/05/2021

Fotografia przedstawia grupę mężczyzn z narzędziami - łopatami, taczkami kilofami

 

Fotografia z 1932 r. przedstawiająca bezrobotnych z Krzyżkowic, w trakcie wykonywania robót publicznych celem odpracowania otrzymanych zapomóg. 

https://www.traditionrolex.com/15