https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Wystawa jednego eksponatu

Wystawa jednego eksponatu

30/04/2021

Fotografia pracowników rybnickiej huty Silesia, wykonana około 1917 roku. Zdjęcie wykonano na tle budynków, nieistniejącej już, Huty Silesia. Uwagę zwraca ubiór sportretowanych osób, będący standardowym strojem tamtego okresu ludności pochodzenia chłopskiego. Kobiety ubrane są w jakle i kiece z zopaskami, a mężczyźni w ubrania robocze z kaszkietami na głowie.

Fotografia grupy mężczyzn i kobiet w ubraniach roboczych, z pocz. XX w. na tle budynków przemysłowych

https://www.traditionrolex.com/15