https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Wystawa jednego eksponatu

Wystawa jednego eksponatu

08/04/2021


Zdjęcie przedstawia widok, założonej w 1858 roku, kopalni Römer w Niedobczycach (późniejsza nazwa KWK "Rymer"). Prezentowane ujęcie obrazuje sytuację i otoczenie kopalni z 1896 roku.Zakład jest w budowie (rozbudowie): wieża szybowa i sąsiadujący budynek otoczono rusztowaniem.

Fascynujące jest otoczenie kopalni - pozbawione zabudowy pola i laski.

 

fotografia przedstawia budynki kopalniane - szkieletowa wieża szybowa, murowany budynek cechowni i. komin

 

https://www.traditionrolex.com/15