https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Wystawa jednego eksponatu

Wystawa jednego eksponatu

26/03/2021

Prezentowany eksponat „Kalendarz Górniczo-Hutniczy” należy do grupy tzw. kalendarzy książkowych. Wydawanie tej pozycji zainicjowało warszawskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe „Nasza Czytelnia dla Górnego Śląska”, które wprowadziło do sprzedaży roczniki z lat 1932-1936, zaś w późniejszym okresie kalendarz był wydawany przez Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe „Nasza Czytelnia” w Katowicach.

Publikacja nie była typowym kalendarzem zawodowym, poruszała tematykę nie tylko z dziedziny górnictwa i hutnictwa, ale także przedstawiała wiadomości o Polsce i świecie, rozmaite materiały publicystyczne i z zakresu poradnictwa (m.in. z dziedziny ubezpieczeń społecznych, higieny, historii i krajoznawstwa Polski), utwory literackie oraz teksty rozrywkowe.

 

Okładka kalendarza z Orłem i postacią św. Barbary

https://www.traditionrolex.com/15