https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Wystawa jednego eksponatu

Wystawa jednego eksponatu

24/03/2021

Fotografia zbiorowa, przedstawia 4 rzędy mężczyzn i kobiet. pośrodku sztandar Związku Zawodowego


Fotografia z 1936 roku przedstawia członków Związku Metalowców Zjednoczenia Zawodowego Polskiego, organizacji związkowej działającej na Paruszowcu i zrzeszającej pracowników rybnickiej huty. Związek Zjednoczenie Zawodowe Polskie, powstał jako centrala polskich związków zawodowych w 1902 roku w Bochum w Westfalii. Początkowo skupiała górników, z czasem rozszerzyła swoją działalność także na inne grupy zawodowe.
Uwagę zwraca używana wówczas nazwa dzisiejszej dzielnicy Rybnika – Paruszowice.

https://www.traditionrolex.com/15