https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Z badań wykazów daniny meszne parafii rybnickiej

Z badań wykazów daniny meszne parafii rybnickiej

11/03/2021
Artykuł ukazał się w publikacji: "Wieś zaginiona. Wspólnota, samorządność, przestrzeń", w ramach serii: Monografie i materiały nr 17.  Wydawca: Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie, Chorzów 2020

 

Bogdan Kloch

Z badań wykazów daniny missalia (meszne) parafii rybnickiej z lat 1685–1738
Źródła poznania wspólnot wiejskich w księstwie raciborskim doby nowożytnej

 

   Rybnicka parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zaliczana była do najstarszych w tej części diecezji wrocławskiej. Przekazy trzynastowieczne pozwalają szukać jej genezy już u schyłku XII wieku. Wówczas to biskup wrocławski Żyrosław II miał poświęcić nowo wybudowany mariacki kościół. Niemniej, osiemnastowieczny przekaz wskazuje, że parafia ustanowiona została dopiero w 1252 roku, co w pewnym sensie koresponduje z najstarszymi zapisami o jej istnieniu, datowanymi dopiero na rok 1288. Z parafii osady o charakterze wiejskim przekształciła się ona w parafię mieszanego zespołu osadniczego miejsko-wiejskiego, który stał się także siedzibą ośrodka zarządu: zamku książąt raciborskich. W jego skład wchodziły miasteczko, obszar zamkowy i okoliczne wioski. Stan ten okazał się bardzo trwały...

Więcej:   pdf  1,3 MB

 

https://www.traditionrolex.com/15