https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Wystawa jednego eksponatu

Wystawa jednego eksponatu

02/03/2021

Mapa Księstwa Raciborskiego z 1736 roku autorstwa Johanna Wolfganga Wielanda. Pochodzi z Atlasu Śląska wydanego w 1752 roku.

 

Kolorowa mapa księstwa raciborskiego z 1736 r.

 

Mapa jest miedziorytem, przedstawia Księstwo z okresu panowania Habsburgów, konkretnie Karola I. Można na niej znaleźć dużą ilość detali - między innymi drogi, gospody, mokradła, czy wiatraki. Mapa jest największym i najstarszym przedstawieniem obszaru Księstwa Raciborskiego. Muzeum w Rybniku otrzymało ją od burmistrza Dorsten, Heinza Rittera.

https://www.traditionrolex.com/15