https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania

25/02/2021

TYMCZASOWY REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM IM. O. EMILA DROBNEGO W RYBNIKU 

OD 1 LUTEGO 2020 R. DO ODWOŁANIA.

 

Założenia ogólne:

1. Tymczasowy regulamin zwiedzania z dnia 20 maja 2020 r. ulega modyfikacji z możliwością przywrócenie poprzednich postanowień.

2. Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku od dnia 1 lutego 2021 r. udostępnia dla zwiedzających część swoich przestrzeni ekspozycyjnych na zmodyfikowanych zasadach w związku z poprawą sytuacji epidemicznej.

3. Wejście do budynku muzealnego będzie możliwe tylko od strony ul. M. Curie-Skłodowskiej oraz od ul. Raciborskiej (zaplecze starego ratusza) oraz przez pasaż od strony ul. Kościelnej. Wejście od strony rynku tylko dla petentów USC. Dodatkowe oznakowanie informujące o tymczasowym wejściu umieszczono na zewnątrz budynku.

4. Możliwość zwiedzania jednorazowo wszystkich ekspozycji przez nie więcej jak 20 osób, w grupach nie większych jak 4 osoby, rezerwacja zwiedzania osobista, telefoniczna (tel. 32/43-27-469) lub drogą elektroniczną (muzeum@muzeum.rybnik.pl) w godzinach 8.00-14.00 (od poniedziałku do piątku). Istnieje możliwość ograniczenia liczby zwiedzających.

5. Czynne pozostają wszystkie wystawy za wyjątkiem ekspozycji „Wyrobisko górnicze”.

6. Godziny otwarcia Muzeum dla zwiedzających (obowiązują do odwołania):

od poniedziałku do piątku: godzina 10.00-12.00 (12.00-13.00 – przerwa techniczna),  godzina 13.00-15.00,

sobota: godzina 10.00-12.00,

niedziela: nieczynne

Ostatnie wejście na 30 minut przed zamknięciem ekspozycji.


Założenia szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa zwiedzania:

1. Przy wejściu do Muzeum można zaznajomić się z regulaminem zwiedzania oraz informacjami na temat SARS-CoV-2.

2. Nasi goście są zobligowani do noszenia maseczek ochronnych, za wyjątkiem osób z schorzeniami dróg oddechowych oraz osób, które nie mogą zakładać lub zdejmować - z powodu stanu zdrowia: całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim.

3. Przy wejściu następuje dezynfekcja rąk płynem oraz konieczność założenia rękawiczek ochronnych, które zapewnia Muzeum. Zwolnieni z ich zakładania są osoby mające w wyniku schorzeń trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek. W wiatrołapie wejścia do muzeum następuje również dezynfekcja obuwia (mata dezynfekcyjna).

4. Do odwołania nie można korzystać z szatni, dlatego zalecamy odwiedzanie Muzeum bez obciążającego bagażu. Goście mogą korzystać z muzealnych toalet zachowując szczegółowe zasady higieny osobistej.

5. Na terenie wszystkich ekspozycji i ciągów komunikacyjnych (wewnątrz budynku i na zewnątrz) nie będzie mogło jednocześnie przebywać więcej jak 20 osób, z za-chowaniem reżimu dystansu społecznego. Dla zwiększenia bezpieczeństwa istnieje możliwość ograniczania liczby zwiedzających w tym samym czasie do minimum 4 osób.

6. Zwiedzanie odbywa się pod nadzorem pracownika Muzeum zachowując bezpieczny dystans pomiędzy zwiedzającymi oraz personelem muzealnym.

7. Trasa zwiedzania jest monitorowana przez pracowników muzeum. Bardzo prosimy stosować się do zaleceń pracowników muzeum w kwestii poruszania się po ekspozycjach oraz zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny.

8. Muzeum udostępnia muzealne multimedia (trzy punkty), z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny.

9. Sprawy dotyczące badań, kwerend, porad muzealnych załatwiane drogą e-mailową lub telefoniczną i tylko w sytuacjach wyjątkowych osobiście.

10. Zakup pamiątek i wydawnictw muzealnych możliwy przy wejściu do Muzeum.

11. W siedzibie Muzeum, zawiesza się do odwołania: koncerty, warsztaty i spotkania promocyjne.

12. Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania.


Rybnik, 01 luty 2021 r.

 

.

dr Bogdan Kloch

dyrektor

Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku

https://www.traditionrolex.com/15