https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Wystawa "Rybnik w cieniu wielkiej płyty"

Wystawa "Rybnik w cieniu wielkiej płyty"

29/12/2020

Chrzest cywilny w PRL-u

W okresie PRL ówczesne władze dążyły do spopularyzowania wśród obywateli świeckiej obrzędowości, która stanowiłaby alternatywę dla uroczystości religijnych, kościelnych. Zamiast chrztu kościelnego próbowano wprowadzić świecki obrzęd uroczystego nadania imienia. Pierwszy chrzest cywilny odbył się w 1968 r. w Warszawie z udziałem dzieci milicjantów. Władze zadbały o to, aby miały one swój ceremoniał i uroczystą oprawę. Do rodziców dzieci wysyłano zaproszenia na uroczystość, zamiast rodziców chrzestnych byli honorowi opiekunowie, nierzadko sekretarze partii. Jednak pomimo szerokiej propagandy cywilne chrzty nie upowszechniły się.

fot.uroczystość nadania imienia w USC w Rybniku, 1985 r., foto: Z. Keller

https://www.traditionrolex.com/15