https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Muzealne spotkania z książką

Muzealne spotkania z książką

19/11/2014

Celem spotkania jest prezentacja najnowszych publikacji wydanych przez katowicki oddział IPN i omówienie kierunków badań prowadzonych przez historyków z tej instytucji. Nowości wydawnicze IPN w Katowicach dotykają bardzo zróżnicowanych zagadnień z najnowszej historii Górnego Śląska i Polski. Ważne miejsce zajmują czasy wojny i okupacji. W tym bloku znajdziemy biografię gauleitera NSDAP na Górnym Śląsku – Fritza Brachta, jak też syntezę wydarzeń Września 1939 r. w Katowicach. 

 

Okresowi bezpośrednio powojennemu, a konkretnie wydarzeniom roku 1945 w naszym regionie poświęcona jest książka „Wywózka” – o deportacji mieszkańców Górnego Śląska do pracy przymusowej w ZSRR. Badania prowadzone w instytucie nie dotyczą tylko historii politycznej. Sprawom życia codziennego i dziejom społecznym poświęcone są dwa opracowania – ciekawy album „Marzenia z betonu” oraz obszerna historia ruchu hippisowskiego na przełomie lat 60. i 70., pióra Bogusława Tracza.

 

Jak zwykle istotnym elementem badań prowadzonych i wspieranych przez Instytut jest tematyka „Solidarności”. Reprezentują ją dwie książki: monografia NSZZ „Solidarność” Podbeskidzia i praca o polityce Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach wobec „Solidarności”.

 

 Próbę spojrzenia na górnośląskie dzieje od końca XIX w. do połowy XX w. z perspektywy historyków z różnych krajów, jak też przedstawicieli innych dziedzin badawczych (filologia, socjologia) przynosi tom pokonferencyjny „Górny Śląsk i Górnoślązacy”.

 

Dopełnieniem tych – przykładowo tu przywołanych – publikacji książkowych pozostaje unikatowy na górnośląskim rynku czytelniczym półrocznik „CzasyPismo”, poświęcony historii naszego regionu w XX w., a wydawany również przez katowicki oddział IPN. Spotkanie, w którym wezmą udział autorzy części tych publikacji, poprowadzi naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN, dr hab. Adam Dziurok.

 

 W trakcie spotkania zostanie  wygłoszony wykład Mirosława Węckiego na temat Fritza Brachta.

 

 

Publikacje:

* Bogusław Tracz, Hippiesi, kudłacze, chwasty. Hipisi w Polsce w latach 1967–1975, Oddział IPN w Katowicach i Wydawnictwo LIBRON, Katowice – Kraków 2014 (link)

* Mirosław Węcki, Fritz Bracht (1899-1945). Nazistowski zarządca Górnego Śląska w latach II wojny światowej, Oddział IPN w Katowicach, Archiwum Państwowe w Katowicach oraz Towarzystwo Przyjaciół Archiwum, Katowice 2014 (link)

* Dariusz Węgrzyn, Od pierwszego strajku do „Trzeciego Szeregu”. NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie (1980–1983). Opis konfliktu politycznego. Oddział IPN w Katowicach, Katowice 2013 (link)

* Jakub Kazimierski, PZPR w województwie katowickim wobec NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1982, Oddział IPN w Katowicach, Katowice 2014 (link)

* Wywózka. Deportacja mieszkańców Górnego Śląska do obozów pracy przymusowej w Związku Sowieckim w 1945 r. Faktografia – konteksty – pamięć, red. Sebastian Rosenbaum i Dariusz Węgrzyn, Oddział IPN w Katowicach, Katowice 2013 (link)

* Górny Śląsk i Górnoślązacy. Wokół problemów regionu i jego mieszkańców w XIX i XX wieku. red. Sebastian Rosenbaum, Oddział IPN w Katowicach i Muzeum w Gliwicach

* CzasyPismo. O historii Górnego Śląska, nr 1(5)/2014 (link)

 i inne

 

https://www.traditionrolex.com/15