https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Detektyw w muzeum - szukamy swoich przodków

Detektyw w muzeum - szukamy swoich przodków

03/12/2020
Rozpoczynamy nowe wirtualne spotkania - Detektyw w muzeum - szukamy swoich przodków czyli "Foto-Kojzar": szklane negatywy z otchłani wspomnień.
Jakiś czas temu, wnuk Józefa Kojzara, przekazał do Działu Historii Rzemiosła Muzeum im.o.E. Drobnego w Rybniku ogromną ilość klisz i błon fotograficznych.Negatywy w większości zostały wykonane w nowej siedzibie zakładu fotograficznego przy ul. Krasickiego 3 (obecnie ul. M. Basisty).
Dysponując tak bogatą i ciekawą kolekcję, postanowiliśmy za pośrednictwem Facebooka, podzielić się z naszymi internetowymi gośćmi zdobytą przez nas wiedzą i niezwykle ciekawymi eksponatami fotograficznymi, na których można odnaleźć zatrzymane chwile życia rybniczan i nie tylko.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o obserwację zamieszczanych negatywów i pozytywów na facebooku , oraz ewentualne informacje na temat sfotografowanych osób rozpoznanych przez Państwa (imię nazwisko miejsce zamieszkania itp.), może ktoś znajdzie swoich przodków, znajomych, sąsiadów na poniższych negatywach.
Na naszej stronie fb, będziemy regularnie udostępniać obiekty – w formie negatywu i pozytywu. Będzie to dokument czasu z różnych uroczystości i wydarzeń ważnych w życiu człowieka na kolejnych etapach życia.
W krótkich notkach towarzyszących kolejnym odsłonom o zakładzie fotograficznym Foto-Kojzar, będzie można dowiedzieć się więcej ciekawostek na temat atelier.
Prosimy o pomoc, oraz aktywny udział w naszym przedsięwzięciu. Dziękujemy za zaangażowanie i mamy nadzieję, że będą się Państwo dobrze bawić.
Prosimy o informacje na adresy: chlubek@muzeum.rybnik.pl
kalkowska@muzeum.rybnik.pl
kawa@muzeum.rybnik.pl
lub bezpośrednio do Działu Historii Rzemiosła 32-4327461
https://www.traditionrolex.com/15