https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Wystawa "Rybnik w cieniu wielkiej płyty"

Wystawa "Rybnik w cieniu wielkiej płyty"

01/12/2020

Majowe i lipcowe święto

W PRL hucznie obchodzono święta państwowe, a uroczystości przybierały propagandowy charakter. W programie nie mogło zabraknąć przemówień i występów artystycznych. Sypały się medale i ordery masowo wręczane zasłużonym dla budowy Polski Ludowej 22 lipca w Święto Odrodzenia Polski (rocznica ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego) – najważniejszego święta państwowego tego okresu. Letnia pogoda sprzyjała organizowaniu festynów i imprez plenerowych. Jednak najbardziej rozpoznawalne z nich to obchody 1 Maja, corocznie organizowane z wielkim rozmachem wyrażać miały ogólną społeczną aprobatę dla działań władz i partii. Co roku Święto Ludzi Pracy, czczono „spontaniczną” manifestacją - pochodem, w którym uczestniczyli obowiązkowo pracujący i uczący się mieszkańcy Rybnika.

fot.pochody pierwszomajowe -lata 60-80 - te XX w., na jednym ze zdjęć w tle uszkodzona wieża kościoła pw. św. Antoniego.

https://www.traditionrolex.com/15