https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Wystawa "Rybnik w cieniu wielkiej płyty"

Wystawa "Rybnik w cieniu wielkiej płyty"

23/11/2020

Jedną z cech polityczno-społecznej rzeczywistości w Polsce Ludowej było wprowadzenie przez władze nowej obrzędowości z imprezami o charakterze ideologicznym. Szczególnie uroczystą oprawę otrzymała w 1964 r. 20. rocznica powstania PRL, połączona z obchodami milenijnymi państwa. W Rybniku wpleciono w nie sztucznie wykreowaną uroczystość 750-lecia miasta. Rocznica ta stanowiła jedynie propagandowy wymysł władz i nie posiadała żadnego potwierdzenia w źródłach historycznych. W muzeum zachowało się kilka pamiątek po tym wydarzeniu, pamiątkowe szklanki i koperta z herbem miasta oraz fotografie ukazujące przystrojony na tę okazję rynek.

 

https://www.traditionrolex.com/15