https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • konferencja - RYBNICZANKI. KOBIETY W DZIEJACH RYBNIKA.

konferencja - RYBNICZANKI. KOBIETY W DZIEJACH RYBNIKA.

18/11/2020

Zapraszamy do wysłuchania wystąpień przygotowanych na konferencję

 

RYBNICZANKI. KOBIETY W DZIEJACH RYBNIKA

 

Jerzy Klistała (Bielsko-Biała) Helena Klistała — moja mama.

 

 

Jacek Kamiński (Rybnik) Waleska Szala – przedwojenna nadpielęgniarka i powojenna kamieniczniczka.

 

 

 

dr Dawid Keller (Chorzów) Rybniczanki w zbiorach Muzeum w Chorzowie.

 

 

 

dr Ewa Kulik (Rybnik) Na ławie oskarżonych. Konflikty rybniczanek z prawem w świetle doniesień prasy lokalnej okresu międzywojennego.

 

 

 

dr Małgorzata Tkacz-Janik (Katowice) "Zabraliście mi ciotkę, ale jej drzwi wam nie oddam" - rozmowa o Anieli Wolnik z bratankiem uzupełniona o kwerendę źródeł i cytacje.

 

 

dr Paweł Parys (Katowice) Matki i żony uchodźców z powiatu rybnickiego po I powstaniu (sierpień 1919 – luty 1920).

 

 

 

Anna Grabowska-Rogus (Rybnik) Działalność społeczna rybnickich kobiet w Związku Towarzystw Polek (w świetle lokalnych relacji prasowych).

 

 

https://www.traditionrolex.com/15