https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Przyczynek do kultu św. Barbary...

Przyczynek do kultu św. Barbary...

21/07/2020

Przyczynek do kultu św. Barbary wśród górników powiatu rybnickiego w okresie międzywojennym 

 

      Od ponad dwustu lat jeden z najbardziej charakterystycznych elementów górnośląskiego krajobrazu stanowią kopalnie węgla kamiennego, będące ogromnymi zakładami przemysłowymi z ulokowanymi przy nich: hutami, koksowniami, elektrowniami, fabrykami maszyn i urządzeń i wreszcie koloniami robotniczymi. Ogromne zmiany, jakie za sobą pociągnęła rewolucja przemysłowa, znalazły odbicie w życiu mieszkańców Górnego Śląska, w tym ziemi rybnickiej. Kopalnie na stałe wpisały się w lokalny krajobraz i w mentalność lokalnej społeczności. Gwałtowne przyspieszenie rozwoju przemysłowego na przełomie XVIII i XIX wieku na Górnym Śląsku wiązało się nie tylko z dynamicznym wzrostem zatrudnienia i napływem ludności na te obszary, ale również z próbą samoorganizacji pracowników zatrudnianych w ówczesnym przemyśle wydobywczym, czego wyrazem były zakładane kościelne bractwa i organizacje, które obierały sobie za patronkę św. Barbarę...

 

Więcej w artykule:   pdf 0.9 MB

 

Ołtarzyk św. Barbary

https://www.traditionrolex.com/15