https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Rocznica wybuchu III powstania śląskiego

Rocznica wybuchu III powstania śląskiego

01/05/2020

Pamiętajmy o wydarzeniach sprzed 99 laty! 
W nocy z 2 na 3 maja 1921 roku, wybuchło III powstanie śląskie, w wyniku którego przyłaczono do Polski część Górnego Śląska między innymi z Rybnikiem i powiatem rybnickim.

 

   W zbiorach Muzeum znajduje się wiele eksponatów dotyczących tego okresu, do najciekawszych należą dokumenty związane z Nikodemem Sobikiem, wśród nich prezentowany szkic taktyczny "Zajęcie Rybnika w r. 1921". 

Szkic - zajęcie Rybnika w 1921 r.

https://www.traditionrolex.com/15