https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Rybniczanki - konferencja

Rybniczanki - konferencja

09/01/2020


Zapraszamy do udziału w konferencji:

 

 

Rybniczanki.
   Kobiety w dziejach Rybnika

19 listopada 2020 

 

 

Zgłoszenia do 31 maja 2020   

 

 

    Muzeum w Rybniku zaprasza do udziału w konferencji naukowej, której tematem będą losy kobiet związanych z dziejami Rybnika. Dotychczasowe opracowania i badania skupiały się na postaciach męskich. W  dostępnej historiografii miasta powstała luka, w której znikły kobiety prowadzące działalność społeczną, gospodarczą i polityczną na lokalnym terenie. Poprzez niniejszą konferencję pragniemy przywrócić Rybniczankom należne im miejsce w pamięci i historii. Podmiotem analiz mogą stać się losy kobiet urodzonych, mieszkających, pracujących albo aktywnych w życiu społecznym Rybnika i okolic (z uwzględnieniem obecnych granic administracyjnych miasta), a szerzej dawnego powiatu rybnickiego w szerokich ramach czasowych.
   Organizatorzy proszą o nadsyłanie propozycji  tematów do 31 maja 2020 roku. Ze względu na obowiązującą ochronę danych osobowych sugeruje się, by referaty dotyczyły osób zmarłych. Udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegów i dojazdu. Propozycje wystąpień wraz z abstraktem (ok. 1000 znaków) prosimy nadsyłać na adres:
Kulik@muzeum.rybnik.pl lub Grabowska@muzeum.rybnik.pl,
Szczegółowe informacje pod numerami telefonów 32 43 27 466 lub 32 43 27 477

https://www.traditionrolex.com/15