https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Budżet obywatelski 2020

Budżet obywatelski 2020

24/05/2019

Rozpoczynają sie prace nad siódmą edycją budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika. Na przedsięwzięcia zgłaszane do budżetu obywatelskiego zaplanowano ponad cztery miliony osiemset tysięcy złotych! W tym milion trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych na projekty o znaczeniu lokalnym, natomiast trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych na projekty ogólnomiejskie. Zapraszamy do składania wniosków wszystkich mieszkańców Rybnika.

Więcej informacji: link

https://www.traditionrolex.com/15