https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

03/03/2019

Urząd Miasta Rybnika informuje iż, na terenie miasta Rybnika od stycznia 2019 r. funkcjonują 4 punkty nieodpłatnych porad prawnych oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Szczegóły dotyczące beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej,dziedzin prawa oraz form udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej bądź nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,a także sposobu umawiania spotkań w tych punktach dostępne są na miejskiej stronie internetowej pod linkiem: link.

https://www.traditionrolex.com/15