https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Zapomniany śląski Stephenson

Zapomniany śląski Stephenson

11/03/2019

 

 

Muzeum w Rybniku zaprasza na wystawę „Zapomniany śląski Stephenson”, przygotowaną przy współudziale Zamku Cieszyn. Wystawa przybliża życie i dokonania Józefa Bożka (1782-1835), pochodzącego ze Śląska Cieszyńskiego genialnego wynalazcy, który w 1815 r. skonstruował pierwszy na kontynencie europejskim powóz o napędzie parowym. Wśród jego wynalazków wymienić możemy także: łódź parową, postrzygarkę do sukna, automatyczny warsztat tkacki, protezy rąk i nóg oraz wiele różnorodnych modeli zegarów.

Wystawę uzupełnia niewielka ekspozycja różnorodnych mechanizmów zegarowych i pamiątek zegarmistrzowskich ze zbiorów Działu Historii Rzemiosła i Działu Historii i Kultury Regionu Muzeum w Rybniku, obrazujących warsztat pracy i specyfikę zawodu zegarmistrza, który w zasadzie przez całe swoje życie wykonywał Józef Bożek.

Przepiękne reprodukcje, ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego, z widokami XIX-wiecznego Cieszyna i jego okolic dodatkowo ukazują koloryt epoki rewolucji przemysłowej, specyfikę życia i piękno miasta, w którym kształcił się i dorastał Józef Bożek.

Wystawa czynna od 13 marca do 3 maja 2019 r. w siedzibie Muzeum w Rybniku – zapraszamy na oprowadzania kuratorskie po uzgodnieniu telefonicznym - 32 4327465.

 

 

 

https://www.traditionrolex.com/15