https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym: „Wizerunek Skarbnika – Ducha kopalni”

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym: „Wizerunek Skarbnika – Ducha kopalni”

28/09/2014

W związku z organizowaną wystawą pt: „Na grubie. Z życia kopalni.” Muzeum w Rybniku oraz SiTG pragnie zaprosić dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym (klasy 1–6 szkoły podstawowej), do wzięcia udziału w konkursie na:

Wizerunek Skarbnika – Ducha Kopalni

Prace konkursowe można składać w siedzibie Muzeum, Rynek 18, w terminie od 1 października do 29 listopada 2014 roku.

Regulamin konkursu:

Organizatorem konkursu jest Muzeum w Rybniku, Dział Historii i Kultury Regionu. Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu. Tematem konkursu jest wizerunek Skarbnika – Ducha Kopalni. Konkurs będzie trwał od 1 października do 29 listopada 2014 r.

1) Format prac: wymiar maksymalny A4, praca nie przestrzenna.

2) Techniki plastyczne dowolne (malowanie, wyklejanie, wydrapywanie, formy graficzne, techniki mieszane itp.)

3) Jury oceni: pomysł, oryginalność, wykonanie, estetykę, treść oraz samodzielność.

4) Każdy uczestnik indywidualny może złożyć maksymalnie 1 pracę.

5) Do konkursu zapraszamy dzieci w trzech grupach wiekowych:
Grupa A: przedszkolaki
Grupa B: klasy 1 – 3 szkoły podstawowej
Grupa C: klasy 4 – 6 szkoły podstawowej

6) Prace przyjmujemy w Muzeum w Rybniku, Rynek 18, Tel. 32 4327466 do 29 listopada 2014 r., w godz. 9 – 14.

7) Do pracy opatrzonej godłem, należy dołączyć zamkniętą kopertę z tym samym godłem zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek lub klasę, nazwę szkoły, przedszkola lub placówki, w której praca została wykonana lub adres domowy, nazwisko opiekuna i telefon kontaktowy. Osoby odpowiedzialne za odbiór prac: Anna Grabowska–Rogus, Marta Paszko, Aleksandra Borowska

8) Oceny prac dokona 4 osobowe jury

9) Wręczenie nagród oraz prezentacja najlepszych prac odbędzie się 10 grudnia 2014r. w Muzeum w Rybniku.

10) Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowania nadesłanych przez siebie prac w formie cyfrowej i drukowanej przez organizatorów konkursu.

11) Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac, stają się one własnością Muzeum.

12) Nagrody przyznawane będą w trzech kategoriach wiekowych:
- dzieci w wieku przedszkolnym
- dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasy 1 – 3)
- dzieci z klas 4 – 6.

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień za oryginalne projekty.

https://www.traditionrolex.com/15