https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa

11/09/2018

   Muzeum w Rybniku również w tym roku przyłącza się w aktywne obchodzenie Europejskich  Dni Dziedzictwa.Jest to  wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. 
   Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

   Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.

 

Europejskie Dni Dziedzictwa w Rybniku

 

15 września 2018 r.

12.00-18.00 zwiedzanie wieży Bazyliki p.w. św.Antoniego - panorama miasta

14.30   Halo Rybnik- wystawa i wykład Elżbiety Bimler-Mackiewicz Orzeł Biały na sztandarach Muzeum w Rybniku

15.00   Halo Rybnik - spacer śladami rybnickich patriotów prowadzony przez Jacka Kamińskiego

17.00   Biblioteka Publiczna - projekcja filmu Adama Grzegorzka Jerzy Malcher - między Londynem a Rybnikiem

 

16 września 2018 r. - link

 

Europejski Dni Dziedzictwa: link

https://www.traditionrolex.com/15