https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Monografia miasta w sprzedaży

Monografia miasta w sprzedaży

06/11/2017

9 grudnia 2017 roku rozpoczęlliśmy sprzedaż monografii miasta Rybnik. Dzieje miasta i jego dzielnic. Cena 150 zł.
     Na publikację, wydaną na świetnym papierze w pełnym kolorze, składają się dwa tomy tekstów – 1728 stron, 725 ilustracji, w większości wcześniej niepublikowanych oraz reprint mapy z 1791 r. pt.: Copie des Brouillons von denen sämtlichen Hütten Werken welche zu dem Königl. Invaliden Amt Rybnik gehörig nebst der anstoßenden Situation und dazu gehörigen Profilen zum Behuf eines neu anzulegenden Hohen Ofens  (Kopia brulionu przedstawiającego wszystkie zakłady hutnicze, które należą do Królewskiego Urzędu ds. Inwalidów w Ryb­niku wraz z profilami miejsc, gdzie planowane jest umieszczenie nowych wielkich pieców).

Fragmenty: spis treści t. I,  spis treści t.IIwstępwybrane strony.

 

https://www.traditionrolex.com/15