https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Konferencja - Historia na turystycznym szlaku

Konferencja - Historia na turystycznym szlaku

02/01/2018

Muzeum w Rybniku oraz Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt.

 

Historia na turystycznym szlaku

 

 

 

PROGRAM OBRAD 

 

14 marca, Rybnik, Muzeum w Rybniku, ul. Rynek 18 

9:00 Powitanie, rozpoczęcie konferencji – dr Bogdan Kloch, dyrektor Muzeum  w Rybniku,  prof. dr hab. Jerzy Sperka, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego,

9:10 dr Bogdan Kloch (Muzeum w Rybniku), Wykład wprowadzający
9:30 dr hab. Krzysztof Nowak (Uniwersytet Śląski), Problemy turystyki historycznej na pograniczach i pozytywna energia Czerniowiec
9:50 s. dr inż. arch. Anna Tejszerska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Turystyka kulturowa a ocalanie pamięci o historycznym kształcie architektonicznego krajobrazu
10:10 Dominika Oleś (Politechnika Wrocławska), Architektura poprzemysłowa jako nośnik historii, tło kulturowe i produkt turystyczny
10:30 dr hab. Zbigniew Hojka (Uniwersytet Śląski), Kopalnie jako atrakcje turystyki polskiej

10:50 Dyskusja i przerwa

11:15 Adrian Rams (Muzeum Miasta Jaworzna), Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956 jako miejsce pamięci. Projekt ekspozycji muzealnej i ścieżki edukacyjnej na terenie byłego obozu
11:35 dr Zbigniew Bereszyński (Instytut Śląski w Opolu), Turystyczne walory zabytków budownictwa obronnego na Górnym Śląsku
11:55 Mariusz Solarz (Fort „Skotniki” nr 52 i ½ N na szlaku Twierdzy Kraków. Działalność Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
12:15 Maciej Miezian (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Oddział Dzieje Nowej Huty), Nowa Huta – fragment Śląska na terenie Malopolski
12:35 dr Ariel Ciechański (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN w Warszawie), Judyta Kurowska-Ciechańska, Parowozownia Skierniewice jako element inspiracji turystów historią kolei
12:55 Katarzyna Szczerbińska-Tercjak (Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku), Pociągi turystyczne na Dolnym Śląsku

13:15 Dyskusja i przerwa

13:45 Łukasz Wojtecki (Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim), Muzeum idzie na spacer, Muzeum idzie do lasu
14:05 dr hab. Tomisław Giergiel (Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Muzeum Okręgowe w Sandomierzu), Sandomierz. Wielka historia na turystycznym szlaku
14:25 dr Andrzej Synowiec (Uniwersytet Jagielloński), Lucjan Kaznowski jako przewodnik po hodowli i uprawie roślin przemysłowych i pastewnych w Puławach
14:45 Maja Murawska (Uniwersytet Gdański), Cmentarz jako „produkt” turystyczny na przykładzie cmentarzy mennonickich na Żuławach
15:05 Iwona Fischer (Archiwum Narodowe w Krakowie), Szlakiem postaci historycznej – alternatywna trasa turystyczna w mieście z nadmiarem zabytków (na przykładzie Krakowa, licznych w tym mieście szlaków znanych osób, a w szczególności szlaku śladami Ignacego Jana Paderewskiego)
15:25 dr Ksawery Jasiak (Instytut Pamięci Narodowej Opole), Szlakiem partyzanckim na pograniczu śląsko-wielkopolskim jako przykład turystyki historycznej

15:45 Dyskusja i zakończenie obrad

 

15 marca Katowice, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 11 

9:00 Rozpoczęcie konferencji

9:10 Damian Domżalski (Uniwersytet Śląski), Jura Krakowsko-Częstochowska jako rejon turystyczny dla Zawiercian w latach dwudziestych i trzydziestych XX w.
9:25 dr Krzysztof Wielgus (Politechnika Krakowska), Zamość miasto UNESCO. Pomnik historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki
9:40 Agnieszka Pierz (Uniwersytet Gdański), Siedlce – od podmiejskiej wsi do prężnie rozwijającej się dzielnicy miasta Gdańska
9:55 dr Mariusz Kaznowski (Muzeum Regionalne im. A. Fastnachta w Brzozowie), Potencjał osobliwości historycznych w przestrzeniach sakralnych na wybranych przykładach obiektów turystycznych z obszaru archidiecezji przemyskiej obrządku łacińskiego
10:10 Paweł Frąckowiak (Uniwersytet Śląski), Turystyka industrialna  w konurbacji górnośląskiej

10:25 Dyskusja i przerwa

11:00 dr inż. Krzysztof Wielgus, dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus (Politechnika Krakowska), Szlak historii lotnictwa
11:15 Vladyslav Rozhkov (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Cudami słynąca Matka Boża Latyczowska – Pani Podola, Wołynia i Lublina
11:30 Jadwiga Kolasińska (Uniwersytet Jagielloński), Cudze chwalicie, swego nie znacie. Potencjał turystyczny dziedzictwa kulturowego miast górnośląskich
11:45 Magdalena Bagińska (Uniwersytet Gdański), Bitwa o Twierdzę Wisłoujście” – czyli impreza z wydarzeniami lat 1627–1628 w tle w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska
12:00 Karolina Rybicka (Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski), Wilków – miejscowość w powiecie złotoryjskim

12:15 Dyskusja i przerwa

12:35 Justyna Wrońska (Uniwersytet Śląski), Turystyka a nauka historii? w nowej podstawie programowej szkoły podstawowej?
12:50 Ewelina Imiołczyk (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Uniwersytet Śląski), Grupy rekonstrukcyjne i ich rola w edukacji oraz muzealnictwie
13:05 Michał Pietrzak (Uniwersytet Opolski), Stowarzyszenia i grupy rekonstrukcji i ich rola w promocji historycznej przeszłości
13:20 Andrii Matvieiev (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Turyzm ekstremalny na Ukrainie jako produkt awarii na Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej
13:35 Michał Szymański (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wirtualny przewodnik. Recepcja i promocja dziedzictwa kulturowego w grach komputerowych
13:50 Aleksandra Wróbel (Uniwersytet Śląski), Śląskie obyczaje kulinarne zachowane w daniach serwowanych na co dzień i od święta

14:05 Dyskusja

14:20 Agnieszka Mrozińska (Uniwersytet Łódzki), Historia bogata przeszłością, promocją w przyszłości?
14:35 Ewa Wala (Transilvania University of Brașov), Stare przemienić w nowe. Opracowywanie współczesnych tras turystycznych na podstawie dawnej literatury podróżniczej – na przykładzie Siedmiogrodu
14:55 Malwina Wojtala (Uniwersytet Śląski), Gdy państwo, miasto i sacrum to jedno – spacer po Watykanie

15:05 Dyskusja i podsumowanie konferencji

 

Organizatorzy:

Muzeum w Rybniku – dr Bogdan Kloch (kloch@muzeum.rybnik.pl, tel. 32 43 27 460);   Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – (ih.wns@us.edu.pl, tel. 32 359 1314)

 Pobierz: zaproszenie

https://www.traditionrolex.com/15