https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Barbara święta... konkurs plastyczny

Barbara święta... konkurs plastyczny

22/09/2017

 

ZAPROSZENIE DO KONKURSU

Muzeum w Rybniku zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym (klasy 1–6 szkoły podstawowej), do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

 

„Barbara Święta, o górnikach pamięta”

na wizerunek patronki górników – św. Barbary

Prace konkursowe można składać w siedzibie Muzeum, Rynek 18, Dział Historii i Kultury Regionu w terminie od 2 października do 19 listopada 2017 roku.

Regulamin konkursu:
Organizatorem konkursu jest Muzeum w Rybniku, Dział Historii i Kultury Regionu.

Konkurs skierowany jest do młodzieży przedszkolnej i szkolnej, uczestników szkolnych kółek zainteresowań oraz zajęć pozalekcyjnych odbywających się poza placówkami szkolnymi i przedszkolnymi. Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu oraz szerzenie i kultywowanie wśród dzieci i młodzieży lokalnej kultury i historii. Tematem konkursu jest wizerunek Patronki Górników – św. Barbary. Konkurs będzie trwał od 2 października do 19 listopada 2017 r.

1) Format prac: wymiar maksymalny A4, praca płaska, nie przestrzenna.
2) Techniki plastyczne dowolne (malowanie, wyklejanie, wydrapywanie, techniki mieszane itp.).
3) Jury oceni: pomysł, oryginalność, wykonanie, estetykę, treść oraz samodzielność.
4) Prace uczestnicy wykonują indywidualnie – nie przyjmujemy prac zbiorowych. Każdy uczestnik indywidualny może złożyć maksymalnie 1 pracę.
5) Do konkursu zapraszamy dzieci w trzech grupach wiekowych:
Grupa A: przedszkolaki
Grupa B: klasy 1 – 3 szkoły podstawowej Grupa
C: klasy 4 – 6 szkoły podstawowej .
6) Prace przyjmujemy w Muzeum w Rybniku, Rynek 18, tel. 32 4327466 do 19 listopada 2017 r., prace prosimy składać od pon. do pt. w godz. 9 – 14.
7) Do pracy opatrzonej godłem, należy dołączyć zamkniętą kopertę z tym samym godłem zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek lub klasę, nazwę szkoły, przedszkola lub placówki, w której praca została wykonana lub adres domowy, nazwisko opiekuna i telefon kontaktowy. Osoby odpowiedzialne za odbiór prac: Anna Grabowska-Rogus oraz Aleksandra Borowska.
8) Oceny prac dokona 4 osobowe jury składające się z pracowników Muzeum w Rybniku.
9) Wręczenie nagród oraz prezentacja najlepszych prac odbędzie się w siedzibie Muzeum w Rybniku 4 grudnia 2017 r. o godz. 17.00.
10) Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowania nadesłanych przez siebie prac w formie cyfrowej i drukowanej przez organizatorów konkursu.
11) Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac, stają się one własnością Muzeum w Rybniku.
12) Nagrody przyznawane będą w trzech kategoriach wiekowych:
- dzieci w wieku przedszkolnym
- dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasy 1 – 3)
- dzieci w wieku szkolnym (klasy 4 – 6).
13) Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień za oryginalne projekty.
14) Każdy uczestnik otrzyma okolicznościowy dyplom.


Regulamin, link: konkurs_barbara.pdf

 

https://www.traditionrolex.com/15