https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Rybniczanie- Konferencja naukowa

Rybniczanie- Konferencja naukowa

01/04/2018

Muzeum w Rybniku,  odbyła się 30 kwietnia 2018 r. 

 

Muzeum w Rybniku zaprasza do udziału w konferencji naukowej, której tematem będą losy mieszkańców Rybnika. W toku prac nad monografią historyczną Rybnika poznaliśmy bardzo wiele osób zaangażowanych w życie religijne, społeczne, sportowe czy polityczne miasta i dawnych samodzielnych miejscowości (a obecnie dzielnic). Z konieczności jednak najczęściej ich historie sprowadzały się do identyfikacji pełnionych funkcji czy najważniejszych podejmowanych działań. We współczesnej historiografii niezwykle ważna jest jednak tendencja do pokazywania całości losów postaci, wydobywania poszczególnych osób z „wielkiej” historii, wskazywania jak odnajdywali się w niej, jakie były ich motywacje czy trudności. W efekcie tego Muzeum w Rybniku zdecydowało się na organizację konferencji, w której byłoby miejsce na takie rozważania.

 

 

 

 

Program konferencji:

9:00    Powitanie i rozpoczęcie konferencji

9:15    dr Bogdan Kloch (Muzeum w Rybniku), Rybniczanie – Społeczność miasta Rybnika w świetle XVIII-wiecznych źródeł rękopiśmiennych

9:35    Anna Grabowska-Rogus (Muzeum w Rybniku), Z Rzeszowa na „Emmę”. Losy inż. Romana Androlettiego

9:55    Ks. dr hab. Henryk Olszar (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Franciszek Brudniok (1879-1926) – kapłan kreatywny

10:15  dr Alojzy Czech (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Paul Deutsch (1901–1977) – profesor nauki o przedsiębiorstwie

10:35  Aleksandra Grabiec (Muzeum w Rybniku), Rybnicki farmaceuta – Mieczysław Grabiec

10:55  Dyskusja i przerwa

11:30  Jacek Kamiński (Rybnik), Józef Ikiełek

11:50  Sylwester Walczak (Rybnik), Wycinek z działalności – pamiętniki Franciszka Michalika jako źródło do jego biografii

12:10  dr Ewa Kulik (Muzeum w Rybniku), Müllerowie – trzy pokolenia browarników

12:30   dr Lucyna Sadzikowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach), „Jesteś dla mnie i pozostaniesz wszystkim, co mam. Cała moja miłość należy do Ciebie i Dzieci”. Listy obozowe Franciszka Ogona do żony Marii

12:50   dr Damian Podleśny (Rybnik), Jan. Historia życia Jana Podleśnego

13:10   Dyskusja i przerwa

13:30   Jerzy Klistała (Bielsko-Biała), Stanisław Sobik – współzałożyciel i pierwszy komendant ZWZ/AK w Rybniku

13:50   dr Elżbieta Bimler-Mackiewicz (Muzeum w Rybniku), Codzienność rodziny Tatarczyków w świetle artefaktów w zbiorach Muzeum w Rybniku

14:10   dr Zbigniew Bereszyński (PIN – Instytut Śląski w Opolu), Jan Wyglenda i Fryderyk Antes, przedwojenni starostowie rybniccy, w świetle materiałów komunistycznego aparatu
bezpieczeństwa

14:30    Krzysztof Witosz (Wodzisław Śląski), Pod skrzydłami rybnickich starostów. Zarys dziejów powiatowych struktur LOPP w okresie 1929–1939

14:50    Dyskusja i podsumowanie konferencji

 

 

 

Plakat

 

https://www.traditionrolex.com/15