https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Mapa Obrzędowa Górnego Śląska

Mapa Obrzędowa Górnego Śląska

17/07/2017

„Mapa Obrzędowa Górnego Śląska” to dwuletnie badanie etnograficzne realizowane przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Badanie i prace dokumentacyjne prowadzone są na terenie województwa śląskiego oraz opolskiego i dotyczą żywych do dziś zwyczajów i obrzędowości dorocznej. Mają ukazać skalę zmian jaka zaszła na ziemi górnośląskiej na przestrzeni ostatnich lat oraz pokazać jakie motywacje przyświecają społecznościom pielęgnującym lokalne tradycje. Efektem prac badawczych będzie kompleksowe opisanie i udostępnienie zdobytej wiedzy, a także szereg działań edukacyjnych.

W związku z realizacja projektu Regionalny Instytut Kultury w Katowicach poszukuje!  archiwalnych fotografii i nagrań związanych z obrzędowością doroczną na Górnym Śląsku.
Przygotowywana Mapa Obrzędową Górnego Śląska, będzie gromadziła materiały dotyczące zwyczajów kultywowanych na terenie historycznej ziemi górnośląskiej. Wybrane zbiory znajdą się na stronie internetowej projektu oraz w publikacji i na wystawie fotografii.
Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Osoby zainteresowane przekazaniem archiwaliów prosimy o kontakt:
     Hanna Kostrzewska
     hkostrzewska@rik.katowice.pl
     tel. 32-2017-770

https://www.traditionrolex.com/15