https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Panorama miasta z wież Bazyliki św. Antoniego

Panorama miasta z wież Bazyliki św. Antoniego

14/06/2017

 Muzeum w Rybniku we współpracy z parafią św. Antoniego organizuje  udostępnienie wieży Bazyliki w Dni Rybnika. 

Harmonogram zwiedzania:

16.06 (piątek) - godz. 12.00-19.00
17.06 (sobota)  -  godz. 12.00-19.00
18.06 (niedziela) -  godz. 12.00-19.00

Zapraszamy!

https://www.traditionrolex.com/15