https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Społeczność Rybnika i okolic w czasach wczesnonowożytnych...

Społeczność Rybnika i okolic w czasach wczesnonowożytnych...

22/05/2017

W ramach X Metropoltalnego Święta Rodziny zapraszamy na wykład  

dr. Bogdana Klocha pt. „Społeczność Rybnika i okolic w czasach wczesnonowożytnych (XVI-XVIII w.). Jej  obecność  w źródłach, relacje rodzinne, zawodowe,  dramatyczne losy."

26 maja 2017 r. , godz. 17.00, Muzeum w Rybniku, Rynek 18

Wstęp wolny

https://www.traditionrolex.com/15