https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Historia magistra vitae est?

Historia magistra vitae est?

20/06/2017

Zapraszamy na spotkanie z cyklu

Historia magistra vitae est?

 

 

 

12 lipca, godz. 17.30

dr hab. Zbigniew Hojka, Savoir vivre wczoraj i dziś

Wstęp wolny
    Savoir vivre to nieformalne ale przyjęte i przestrzegane w mniejszym lub większym stopniu zasady poprawnego zachowania. Dobre wychowanie można uznać za wartość ponad czasową, pozwalającą na utrzymanie harmonijnych relacji z ludźmi. To sztuka życia, która wyznaczona jest przez określoną filozofię, której zasady, postrzeganie świata i ludzi jest niezmienne. Polski savoir vivre  tylko nieznacznie różni się od tego obowiązującego w innych krajach europejskich. Wiele pośród polskich obyczajów i wzorców zachowań ma obce pochodzenie, pomimo, że uważamy je za rodzime. Od czasów średniowiecza elementami scalającymi w Europie była kultura i religia chrześcijańska. Na upowszechnienie wspólnych wzorców wpływ miały kiedyś kontakty dyplomatyczne i wymiana kulturowa a obecnie przede wszystkim media.

 

 

   

https://www.traditionrolex.com/15