https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Konferencja - "Kolej w ręku - kraj w ręku"

Konferencja - "Kolej w ręku - kraj w ręku"

18/10/2016

Zapraszamy do udziału w   V Rybnickiej Konferencji o Historii Kolei

 

"Kolej w ręku - kraj w ręku"  Państwo wobec kolei żelaznych (na ziemiach polskich)

 

20 października 2016 r., w Auli Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ul. Rudzka 13 c, Rybnik

 

Wstęp wolny
______________

 

 Transmisja z obrad na muzealnym kanale:    

Program konferencji:

9.00 Rozpoczęcie konferencji

9:15 dr Michał Kapias (Rybnik, Katowice) – Rola państwa w realizacji dobra wspólnego – aspekty personalistyczne

9:30 dr hab. Andrzej Mielcarek (Szczecin) – Państwo a koleje. Przyczyny i skutki reformowania kolei w Europie od XIX do początku XXI w.

9:45 prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Balińska (Wrocław) – Strategiczne i gospodarcze walory kolei w służbie państwa polskiego

10:00 Tomasz Machowski (Jasło) – Opalanie galicyjskich parowozów „ropałem”, czyli co państwo może zrobić z nadmiarem ropy naftowej?

10:15 Dominik Lulewicz (Kraków) – Węzeł kolejowy Podgórze i wpływ lokalnego samorządu na jego kształtowanie się do 1915 r.

10:30 Podpisanie umowy o współpracy między Muzeum w Rybniku a Muzeum Ziemi Górnośląskiej w Ratingen (Oberschlesisches Landesmuseum Ratingen)

10:45 dr Stephan Kaiser (Ratingen) – 175 Jahre Eisenbahnen in Schlesien. Ausblicke auf ein Jubiläum

11:00 Dyskusja i przerwa

11:30 dr Dawid Keller (Rybnik) – Regulator, właściciel czy…? Dyskusje o roli państwa wobec kolei w okresie międzywojennym – wprowadzenie do zagadnienia

11:45 dr Mariusz W. Majewski (Kraków) – Interwencje państwa w zakresie komunikacji (1937–1939)

12:00 dr hab. Alojzy Czech (Katowice) - Naukowe zarządzanie a koleje żelazne

12:15 dr inż. arch. Anna Tejszerska (Lublin) – Symbole narodowe w architekturze i wystroju obiektów kolejowych II Rzeczpospolitej – artystyczno-architektoniczne sposoby wyrażania przynależności kolei do Państwa

12:30 Dyskusja i przerwa

13:00 dr Magdalena Wilczek-Karczewska (Warszawa) – „Podczas służby maszynista winien być w przepisanym uniformie i mieć przy sobie dobrze chodzący zegarek”. Prawne aspekty zawodu kolejarza w II Rzeczpospolitej

13:15 dr inż. Dorota Balińska-Ciężki (Wrocław) – Troska państwa polskiego o pracowników kolejowych w okresie dwudziestolecia międzywojennego

13:30 Jacek Wójcik (Wrocław) – Działalność reklamowa kolei państwowych w Niemczech w okresie dwudziestolecia międzywojennego

13:45 dr Ariel Ciechański (Warszawa) – Inicjator versus likwidator – zmiana roli samorządów w kształtowaniu sieci kolei wąskotorowych w Polsce na tle innych rozwiązań europejskich

14:00 Filip Bebenow (Poznań) – Koleje wąskotorowe w strukturze polskich samorządów drugiej dekady XXI w.

14:15 Dyskusja i przerwa obiadowa

15:00 dr inż. Arkadiusz Drewnowski (Szczecin) – Usamorządowienie kolei w Polsce – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

15:15 dr Bartosz Kruk (Wrocław) – Militaryzacja PKP jako element umacniania władzy ludowej w Polsce w po II wojnie światowej

15:30 dr Zbigniew Bereszyński (Opole) – Koleje pod specjalnym nadzorem. Aparat bezpieczeństwa jako instrument nadzoru państwowego nad koleją w okresie Polski Ludowej na przykładzie Górnego i Dolnego Śląska

15:45 Daniel Böhme – Niespelnione marzenia PKP – Politechnizacja i zabawki kolejowe w PRL

16:00 PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (Praga/Praha) – Dopravně-politické vztahy mezi Československými a Polskými drahami v 70. a 80. letech 20. století: bratrská spolupráce nebo ochrana národních zájmů? / Transport-political relations between Czechoslovak and Polish Railways: Brotherhood Cooperation or Protection of National Interests in 70´s and 80´s?

16:15 dr Andrzej Synowiec (Kraków) – Bezpieczeństwo pracy na kolei – przegląd wypadków pracowników kolejowych Przedsiębiorstwa Wagonów Sypialnych i Restauracyjnych „Wars” w Krakowie

16:30 Dyskusja i przerwa

16:45 Sebastian Leśniewski (Ratingen) – Wybrane aspekty budowy wagonów w Niemczech na przykładzie zakładów wrocławskich Linke-Hofmann-Busch

17:00 dr hab. inż. arch. Daniel Załuski (Gdańsk) – Historia budowy i reaktywacji Kolei Kokoszkowskiej w postaci Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

17:15 dr Grzegorz Biszczanik (Zielona Góra) – Niepaństwowa linia kolejowa Zielona Góra-Szprotawa. Nacjonalizacja, upadek, próby reaktywacji

17:30 Dyskusja i podsumowanie konferencji

 

https://www.traditionrolex.com/15