https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • Wyniki konkursu "Skarbnik–duch kopalni"

Wyniki konkursu "Skarbnik–duch kopalni"

11/12/2014

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ

„SKARBNIK – DUCH KOPALNI”

  

            Muzeum w Rybniku było organizatorem konkursu plastycznego na wizerunek Skarbnika, skierowanego do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Konkurs trwał od 1 października do 29 listopada 2014 roku. 

W ramach konkursu zgłoszono kilkadziesiąt prac, w następujących kategoriach:

 • dzieci przedszkolne
 • dzieci szkolne z klas I-III
 • dzieci szkolne z klas IV-VI

 Z powodów niespełnienia wymogów określonych w regulaminie (prace nieindywidualne, format zgłoszonej pracy), do udziału w konkursie nie dopuszczono kilkanaście prac. 

 3 grudnia 2014 odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w składzie:

 • Anna Grabowska-Rogus
 • Marta Paszko
 • Dawid Keller

 Komisja oceniała pracę według kryteriów określonych w regulaminie konkursu (pomysł, oryginalność, wykonanie, estetykę, wykorzystane materiały, samodzielność), wybierając zwycięskie i wyróżnione prace w trzech (wymienionych już) kategoriach wiekowych.

 W kategorii „Dzieci przedszkolne” komisja przyznała następujące nagrody:

 • I miejsce – Jakub Kusiak
 • II miejsce – Agata Kaszuba
 • III miejsce – Antonina Dziwoki
 • Wyróżnienie – Aleksandra Siedlaczek

 I miejsce Jakub Kusiak

 

W kategorii „Dzieci z klas I-III” komisja przyznała:

 • I miejsce – Konstancja Sieja
 • II miejsce – Natalia Adamczyk
 • III miejsce – Julia Jarysz
 • Wyróżnienie – Wiktoria Kuczera

 1 miejsce Konstancja Sieja

 

W kategorii „Dzieci z klas IV-VI”, komisja przyznała:

 • I miejsce – Maksymilian Machoczek
 • II miejsce – Maja Konopka
 • III miejsce – Julia Pruszowska
 • Wyróżnienie – Aleksandra Szuryn

 1 miejsce Maksymilian Machoczek

 

https://www.traditionrolex.com/15